Tjenester

Vi tilbyr følgende tjenester

Regnskap

Vi utfører alle typer regnskapstjenester. Tjenestene tilpasses den enkelte kunde etter behov, slik at de blir utført på mest kostnadseffektiv måte. Vi har moderne IT-systemer fra 24SevenOffice og tilbyr deres automatiserte løsninger. Skybasert regnskap gir mangle muligheter for effektiv arbeidsfordeling.

Årsoppgjør

Vi utarbeider årsregnskap med noter, utfylling av skattemelding og alle ligningsdokumenter for alle typer selskap.

Rådgivning

Vår kompetanse innenfor regnskap og revisjon gjør oss til gode sparringspartnere for utvikling av din bedrift. Vi bistår gjerne med stiftelser og andre selskapsrettslige transaksjoner. Vi har et nært samarbeid med revisorer og annen ekspertise om det skulle være behov for ytterligere bistand eller kvalitetssikring.

Om Kube Regnskap

  • 2017

    Kube Regnskap startet

    Kube Regnskap AS er et autorisert regnskapsførerselskap som startet opp i 2017. Kube Regnskap AS er lokalisert i Tenk-senteret i Tvedestrand. Vi legger vekt på kvalitet i vårt arbeid, slik at kunden kan være trygg på at jobben som gjøres utføres iht gjeldende lover og regler og samtidig er i forkant av selskapets utvikling. Daglig leder Elisabeth Lie Wilhelmsen er utdannet statsautorisert revisor fra Handelshøyskolen BI og er også autorisert regnskapsfører. Hun har 7,5 års erfaring fra et av landets største revisjonsfirma og 2,5 års erfaring som oppdragsansvarlig regnskapsfører ved et mindre regnskapskontor.

Kontakt oss

Kontakt oss på epost: elisabeth@kuberegnskap.no